OŚWIADCZENIE


 
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej fałszywymi informacjami, pragnę wskazać, że jako Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk NIE ZWOLNIŁEM ŻADNEGO PRACOWNIKA.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że publikowanie tego typu nieprawdziwych informacji stanowi nie tylko naruszenie moich dóbr osobistych, o którego zaniechanie wzywam, ale jest przestępstwem, opisanym w art. 212 §1 Kodeksu Karnego (zniesławienie).
Sprawą publikowania niezgodnych z prawdą informacji na mój temat zajmują się już odpowiednie organy, w tym Policja, która podejmuje w tej sprawie właściwe czynności.
 
Zbigniew Gach
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk 
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj