VII POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW

REGULAMIN VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW

WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018”

 I   ORGANIZATOR – Centrum Edukacji Regionalnej .

II CELE VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW WIEJSKICH

   „WIEJSZTUK 2018”

– prezentacja umiejętności grup teatralnych szkół podstawowych oraz świetlic wiejskich  z terenu  powiatu słupskiego;

        – szerzenie kultury żywego słowa;

        – umożliwienie  młodzieży konfrontacji dokonań  artystycznych

        – pobudzenie kreatywności  młodzieży.

III ZASADY ORGANIZACYJNE VI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW

       WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018”

 1. Uczestnictwo w Przeglądzie

         – do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają, grupy teatralne – max. piętnastoosobowe;

         – grupy wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII
 1. Repertuar

       – uczestnicy przygotowują spektakl o tematyce dowolnej;

       – czas trwania spektaklu do 30 minut.

       – utwory muzyczne wykonywane podczas Przeglądu muszą być wolne od praw autorskich

 1. Prezentacje uczestników Przeglądu oceniać będzie powołane w tym celu Jury.

       Ocenie jury podlegać będzie:

       – dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników;

       – kultura żywego słowa;

       – scenariusz i reżyseria;

       – kreatywność;

       – środki wyrazu w teatrze: opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu;

        inscenizacja, scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, wizualizacja;

       – charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu.

 1. Podstawą wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście karty zgłoszenia do dnia 15.10.2018 r., na adres Centrum Edukacji Regionalnej, ul. Szarych Szeregów 14B, 76-200 Słupsk.
 2. Przegląd zgłoszonych zespołów odbędzie się w dniu 19.10.2018 r. (piątek) od godziny 10°°
  w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

IV NAGRODY

Jury nagrodzi trzy najlepsze spektakle – w dwóch kategoriach wiekowych –  uwzględniając poziom prezentowany przez zespoły.

V INFORMACJE DODATKOWE

     – organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu;

     – elementy scenografii przygotowane przez grupy teatralne winny być lekkie i  łatwe w szybkim        montażu/demontażu;

VI UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018” ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.10.2018 r.  ( piątek) PO ZAKOŃCZENIU PREZENTACJI GRUP.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj