V Całoroczny Turniej Sołectw Gminy Słupsk

Gmina Słupsk wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Słupsk ogłaszają V Całoroczny Turniej Sołectw Gminy Słupsk. W turnieju punktowane będą objęte regulaminem działania sołectw począwszy od 1 stycznia 2013 do dnia 15 grudnia 2013 roku. Zgłoszenia do Turnieju należy składać w GOK-u do 28 lutego 2013 roku. Do ich składania uprawinieni są sołtysi i przewodniczący Rad Osiedla.. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich w lutym 2014 roku.

Regulamin

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj

Dodaj komentarz