V Słupski Przegląd Fotografii 2014

Celem przeglądu jest konfrontacja i prezentacja dorobku twórczego słupskich fotografików powstałego w latach 2013-2014.

Działanie jest skierowane do wszystkich fotografujących, mieszkańców Słupska oraz osób związanych ze Słupskiem poprzez pracę, szkołę czy też studia i ma charakter konkursu.Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez Jury. Najlepsze prace będą nagrodzone i zaprezentowane w trakcie wystawy.

Otwarciu towarzyszyła będzie prezentacja katalogu z pracami zakwalifikowanymi do wystawy.
Tematyka prac powinna zawierać się w trzech kategoriach:
a.. fotografia przyrodnicza i krajobrazowa
b.. reportaż i fotografia społeczna
c.. fotografia portretowa i kreacyjna
d..
Regulamin przeglądu:
a.. zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej, dostarczyć zapisane na płycie CD,  DVD lub innym nośniku, albo wysłać na adres: fotoaktywni@gmail.com
b.. dłuższy bok nie mniej niż 40 cm, w rozdzielczości 300 dpi
c.. pliki muszą być podpisane nazwiskiem i imieniem (np. kowalski.jan.foto1 itd.)
d.. jeden autor może przysłać maksymalnie 3 prace
e.. zestaw (składający się z maksymalnie 3 zdjęć) jest traktowany jako jedna praca i  musi mieć wyraźnie oznaczony sposób ekspozycji, autor może dostarczyć maksymalnie jeden zestaw.
f.. prace powinny zostać przypisane przez autora do jednej z trzech kategorii:
1.. fotografia przyrodnicza i krajobrazowa
2.. reportaż i fotografia społeczna
3.. fotografia portretowa i kreacyjna
a.. autor prac oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich wszelkie prawa oraz udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania prac w celach wystawienniczych, wydawniczych i promocyjnych związanych z organizacją Słupskiego Przeglądu Fotografii oraz działań promocyjnych SKF FOTOAKTYWNI
b.. prace będą przyjmowane do 6 listopada 2014 roku
c.. Jury powołane przez organizatorów zakwalifikuje prace do zaprezentowania na wystawie oraz wyłoni zwycięzców, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi – pula nagród 1500 zł.
d.. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
e.. otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom nastąpi w grudniu 2014 roku w sali wystawowej OT Rondo w Słupsku
f.. Zdjęcia prosimy przesłać mailem fotoaktywni@gmail.com
lub dostarczyć na adres:
Słupski Klub Fotograficzny FOTOAKTYWNI
Ośrodek Teatralny Rondo
ul. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj