VII POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW

REGULAMIN VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW

WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018”

 I   ORGANIZATOR – Centrum Edukacji Regionalnej .

II CELE VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW WIEJSKICH

   „WIEJSZTUK 2018”

– prezentacja umiejętności grup teatralnych szkół podstawowych oraz świetlic wiejskich  z terenu  powiatu słupskiego;

        – szerzenie kultury żywego słowa;

        – umożliwienie  młodzieży konfrontacji dokonań  artystycznych

        – pobudzenie kreatywności  młodzieży.

III ZASADY ORGANIZACYJNE VI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW

       WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018”

 1. Uczestnictwo w Przeglądzie

         – do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają, grupy teatralne – max. piętnastoosobowe;

         – grupy wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII
 1. Repertuar

       – uczestnicy przygotowują spektakl o tematyce dowolnej;

       – czas trwania spektaklu do 30 minut.

       – utwory muzyczne wykonywane podczas Przeglądu muszą być wolne od praw autorskich

 1. Prezentacje uczestników Przeglądu oceniać będzie powołane w tym celu Jury.

       Ocenie jury podlegać będzie:

       – dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników;

       – kultura żywego słowa;

       – scenariusz i reżyseria;

       – kreatywność;

       – środki wyrazu w teatrze: opracowanie plastyczne i muzyczne spektaklu;

        inscenizacja, scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, wizualizacja;

       – charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu.

 1. Podstawą wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście karty zgłoszenia do dnia 15.10.2018 r., na adres Centrum Edukacji Regionalnej, ul. Szarych Szeregów 14B, 76-200 Słupsk.
 2. Przegląd zgłoszonych zespołów odbędzie się w dniu 19.10.2018 r. (piątek) od godziny 10°°
  w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

IV NAGRODY

Jury nagrodzi trzy najlepsze spektakle – w dwóch kategoriach wiekowych –  uwzględniając poziom prezentowany przez zespoły.

V INFORMACJE DODATKOWE

     – organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu;

     – elementy scenografii przygotowane przez grupy teatralne winny być lekkie i  łatwe w szybkim        montażu/demontażu;

VI UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE VII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TEATRZYKÓW WIEJSKICH „WIEJSZTUK 2018” ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.10.2018 r.  ( piątek) PO ZAKOŃCZENIU PREZENTACJI GRUP.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj

Zapraszamy na kolejne warsztaty

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica
 2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie)
 3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj

Patriotyzm jutra we Wrześciu

 

 

 

 

We Wrześciu trwa projekt „Historia wokół nas”, który jest realizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł z Muzeum Historii Polski, w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”, a realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Stefana „Grota” Roweckiego już od czerwca 2018 roku.

W ramach zadania ponad trzydziestu uczniów bierze udział w warsztatach dziennikarskich i filmowych. Odbywają się także spotkania z pasjonatami historii lokalnej oraz członkami grup rekonstrukcyjnych. Podczas projektu uczestnicy przeprowadzą wywiady z najstarszymi mieszkańcami Karżcina, Lubuczewa, Wiklina i Wrześcia.

W poniedziałek odbyło się spotkanie z Szymonem Smentkiem, historykiem, doktorantem Instytutu Historii Akademii Pomorskiej, a jednocześnie prezesem Koła Historyków AP. Prelegent opowiedział o swojej pasji, jaką jest historia, przybliżył działanie grupy rekonstrukcyjnej, do której należy, a także wskazał, w jaki sposób zgłębiać historię zarówno w odniesieniu do działalności rekonstrukcyjnej, jak i w zakresie badawczym. Szereg cennych wskazówek pozwoli uczestnikom projektu na opracowanie treści 10 videoblogów o historii poszczególnych miejscowości, które powstaną w efekcie realizacji projektu.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj

Spotkanie z podróżnikiem w Redzikowie

Paweł Brzyski pasję do gór odkrył w sobie już na pierwszym wyjeździe w polskie Tatry, na którym udało mu się przejść całą Orlą Perć. Na koncie swoich górskich osiągnięć ma szczyty w Tanzanii, Maroku, Słowenii, Austrii, Słowacji i Gruzji. Podczas spotkania opowie o wejściu na Kazbek – jeden z najwyższych szczytów Kaukazu.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj

Darmowe warsztaty dla mieszkańców!

W ramach projektu Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja pn. „Warsztaty rękodzielnicze i zielarskie formą aktywizacji środowiska wiejskiego Gmin Słupsk i Damnica poprzez aktywne kultywowanie tradycji”. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica
 2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie)
 3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Drukuj