Konkurs na scenariusz gry

Szanowni Państwo!

Słowińska Grupa Rybacka serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz gry, który rozpatrywany będzie w trzech kategoriach:

  1. scenariusz do tradycyjnej gry planszowej
  2. scenariusz do gry planszowej wielkopłaszczyznowej (tzw. plenerowej)
  3. scenariusz do gry terenowej na obszarze zamkniętym (teren Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce)

Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych opracowań scenariusza ww. gier opartego na szeroko pojętym rybołówstwie, od tradycji po współczesność osadzonym na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Wraz ze scenariuszem dołączyć należy opis wyglądu planszy, charakterystyki obszaru, bądź też innych niezbędnych akcesoriów dopełniających charakter proponowanej gry.

W każdej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda. Jedna osoba może złożyć kilka prac konkursowych. Szczegóły udziału w konkursie opisane zostały w Regulaminie konkursu.

Prace na konkurs wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia składać można do dnia 28 listopada 2014 roku w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście), bądź też pocztą/kurierem na adres: Słowińska Grupa Rybacka, ul. Marynarki Polskiej 30, 76-270 Ustka (decyduje data wpływu do Biura SGR). Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie oraz dopisek „Konkurs”.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów i zapraszamy do udziału!

Regulamin 2014 Konkursu na scenariusz gry

Karta zgloszenia 2014

Zgoda prawnych_opiekunow