Orkiestra Dęta zagra na Bożym Ciele!

W ramach prezentacji naszych sekcji artystycznych przedstawiamy Wam Gminną Orkiestrę Dętą. 🎶🎷🎺
Chcecie posłuchać, jak grają na żywo? Najbliższa okazja już 31 maja podczas procesji Bożego Ciała, która wyruszy spod kościoła w Strzelinie o godz. 10:00. 
— 
Zajęcia grupy odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej we Włynkówku. Zapisy do orkiestry przyjmują instruktorzy Krzysztof Drozdowski (krzysztof.drozdowski77@gmail.com) i Mirosław Pawlak (pawmir@op.pl).

Warsztaty Kuglarskie we Włynkówku

W środę we Włynkówku odbyły się warsztaty cyrkowe realizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk, w ramach programu profilaktyki uzależnień. Uczestnicy poznali jedną z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, będącą alternatywą dla siedzenia przy komputerze. Zajęcia poprowadził Kamil Karmelita – z  Teatru Obieżyświat. Ochotnicy uczyli się m.in. żonglowania, a także nauki chodzenia po linie i na szczudłach. Kilkunastu uczestników dzielnie zmagało się z kolejnymi wyzwaniami. Największy entuzjazm wzbudziło chodzenie na szczudłach, które nie sprawiało dzieciom większych problemów. W trakcie tych ćwiczeń często padały z ust uczestników deklaracje o zostaniu w przyszłości cyrkowcami.   

 

 

 

 

 

Pedagogika czasu wolnego, promowanie aktywności na świeżym powietrzu to  najlepsza forma pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień. Rozwój pasji, zainteresowań, prawidłowych relacji rówieśniczych w grupach nieformalnych wpływa korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży. Pokazanie różnorodnego spectrum możliwości sprawia, że niemal każdy może znaleźć coś mu pasującego. Liczymy, że zaproponowane zajęcia kuglarsko – cyrkowe staną się inspiracją do samodzielnych ćwiczeń oraz podnoszenia swoich umiejętności.

Plener Fotograficzny w Wieszynie

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza miłośników fotografowania na kolejny plener fotograficzny „Inwentaryzacja Wieszyno”. W dniu 16 czerwca (sobota) o godz. 12 spotykamy się przed Świetlicą w Wieszynie. 


Ogólne zasady pleneru „Inwentaryzacja Wieszyno”

1. „Inwentaryzacja Wieszyno” to plener fotograficzny dla wszystkich osób, które kochają fotografię (wiek uczestników i posiadany sprzęt jest nieistotny). 
Zachęcamy wszystkich entuzjastów spacerów i fotografii do aktywnego spędzania czasu w każdej grupie wiekowej. 
W czasie jednego dnia, w grupie, uzbrojeni w aparaty fotograficzne, razem starajmy się zachować w kadrze ciekawe miejsca w Wieszynie. 

2. Efekt wspólnej pracy opublikowany zostanie na stronach i mediach społecznościowych CKiBP 

3. Ogłaszamy konkurs na najciekawsze fotografie poplenerowe. Pięć najlepszych zdjęć o wymiarach nie większych niż 828 piksele (dłuższy bok) jpg należy przesyłać na adres mailowy: promocja@gok.slupsk.pl do dnia 30 czerwca .
Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, tytuł lub nr pracy wg wzoru:
jan_kowalski_mlyn.jpg lub jan_kowalski_1.jpg
W wysłanym mailu należy podać imię, nazwisko i nr telefonu kontaktowego.
Dla autorów najlepszych fotografii czekają cenne nagrody!! 
Nagrodą główną jest LOT SZYBOWCEM!!! 

Każdy może indywidualnie wyznaczyć sobie trasę i czas wykonania zdjęć.

Po plenerze zapraszamy na darmowego grilla do Świetlicy Wiejskiej w Wieszynie:) 
— 
Organizator Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk 
tel. 59 847 10 91

Co to znaczy patriotyzm, czy każdy jest patriotą, czy możemy zafałszować to pojęcie?

Na te pytania odpowiedzi szukali widzowie przedstawienia profilaktycznego „Zadanie z patriotyzmu”. Sztukę wystawił Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa, w ramach  programu profilaktycznego realizowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk. Dzięki współpracy ze szkołami z Wrześcia, Jezierzyc i Redzikowa, przedstawienia zgromadziły prawie wszystkich uczniów z klas IV-VII.  Poruszony temat jest niezwykle aktualny, wszak obchodzimy w tym roku 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

 

 

 

 

 

 Aktorzy w sposób bardzo obrazowy zaprezentowali kilka postaw uważanych przez niektórych za patriotyczne, lecz często, niemające z nim zbyt wiele wspólnego. Przedstawienie to historia uczennicy Marioli, która ma napisać wypracowania na temat współczesnego patriotyzmu. Okazuje się, że ma duży problem ze zdefiniowaniem tego słowa, określeniem czy patriotyzm w ogóle obecnie istnieje i  czy jest potrzebny. W domu odwiedza ją kolejno kilku kolegów prezentujących swoje rozumienie patriotyzmu: kibol – patriota  nosi barwy biało-czerwone, jest gotów umrzeć za swój klub i swoje barwy, kibicuje reprezentacji Polski – to dla niego jest oznaka patriotyzmu. Drugą postacią jest działacz organizacji młodzieżowej głoszącej hasło „Polska dla Polaków”, organizacji ksenofobicznej nawiązującej do filozofii narodowościowej i nacjonalistycznej. Dla niego mieszkańcami Polski powinni być wyłącznie etniczni Polacy, pochodzący z rodzin żyjących tutaj od wielu pokoleń. Przestrzeganie tej idei jest dla niego wyznacznikiem patriotyzmu.  Trzecia postać to ”antypatriota” narzekający tylko na to, co się dzieje w Polsce, dla którego patriotyzm to coś zupełnie zbędnego. Pod wpływem tych spotkań z kolegami oraz pytań pozostawionych przez ojca Mariola odkrywa, że patriotyzmem nie jest żadna ze skrajności zaprezentowanych przez kolegów. Patriotyzm to szanowanie flagi i godła, wstawanie do hymnu państwowego, to nie wstydzenie się za granicą polskiego pochodzenia. Prezentowanie przywiązania do narodu poprzez naszywki, flagi czy też założona koszulkę z godłem państwowym, to wreszcie prezentowanie pozytywnej wizji kraju za granica, zamiast ciągłego narzekania jak u nas jest źle.

 

 

 

 

 

Oprócz tematu patriotyzmu poruszone także zostały problemy kultury „kibolskiej”, uzależnienia od internetu, czy też ruchów ksenofobicznych. Przedstawienie z pewnością będzie stanowić ciekawy punkt wyjścia do dalszych dyskusji w trakcie godzin wychowawczych.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna dziękuje Dyrektorom szkół za współprace i możliwość poszerzenia grupy odbiorców przedstawień profilaktycznych, które w ramach programu profilaktyki  do tej pory realizowane były wyłącznie w świetlicach wiejskich.

Geocachingowy maj w Gminie Słupsk!!

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc maj w Gminie Słupsk upływa pod hasłem geocachingu.

1 maja w Jezierzycach odbyło się spotkanie geocacherów z terenu całego Pomorza. Uczestnicy zabawy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać na tematy związane z poszukiwaniem skrzynek, a także podjąć kilkanaście przygotowanych specjalnie na tę okazję pojemników. Wśród obecnych nie zabrakło kilku  przedstawicieli Centrum Obsługi Geocachera – grupy reprezentującej geocecherów zajmującej się obsługą ogólnopolskiego portalu opencaching.pl. W ramach spotkania rozmawiano o nowych pomysłach na grę, ulepszeniu oraz zakładaniu nowych „keszy”. Poruszono także temat propagowania i szerszej promocji tej formy spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

W ramach zapoznawania dzieci i młodzieży z zabawą, w tym tygodniu w Siemianicach odbyły się zajęcia poprowadzone przez pracownika Centrum Kultury Gminy Słupsk Macieja Flisaka – przewodnika po geocachingu w regionie słupskim. Nie zabrakło części szkoleniowej, wprowadzającej uczestników do  zabawy, instruktażu z obsługi urządzenia GPS, a także poszukiwania umieszczonych w terenie pojemników. W zabawie wzięły udział dzieci ze świetlicy w Siemianicach, a także mieszkańcy Słupska. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja do sprawdzenia się w tej formie aktywności.

 

 

 

 

Kolejne spotkanie z geocachingiem zaplanowano na 1 czerwca 2018 roku w Bydlinie – start świetlica wiejska – godzina 16.00.


Geocaching to zabawa w poszukiwanie „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Polega na znalezieniu ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Podstawowym wyposażeniem skrytki jest „logbook” czyli papierowy dziennik wpisów. Prócz logbooka umieszcza się w środku różnego rodzaju przedmioty mające służyć wymianie. Skrytki zarejestrowane są na jednym z dwóch portali poświęconych tej grze www.geocaching.pl lub www.opencaching.pl .