Noc Świętojańska w Kusowie

DSC_2855

„Tak to matki nam podały,

Same znowu z drugich miały,

Że na dzień Świętego Jana

Zawżdy sobótka palana…”

(Jan Kochanowski)

 

Tradycyjnie jak co roku w Gminie Słupsk obchodzone są sobótki, ukoronowaniem których jest widowisko plenerowe. W tym roku mieszkańcy Kusowa wystąpili w widowisku „Warzą widźmy wilcze ziele…” w reżyserii Hajki Święch. Muzykę opracowała Anna Rapa, a o oświetlenie zadbał Krzysztof Fir. Na polanie, wśród drzew i traw przed publicznością wystąpiły czarownice, straszki i strzygi, Pani Lasu z Elfami, Druid z Oberonem i Piramem, kobiety i dziewczęta oraz zielarka. Ogółem w widowisku wzięło udział 30 aktorów. W naturalnej scenerii lasu potoczyła się baśń o walce dobra ze złem jako przesłanie „Równonocy”.

Wszyscy aktorzy występujący w widowisku stworzyli niezapomniane kreacje. Specjalne podziękowania kierujemy do p. Bogdana Kusa za wszechstronną pomoc techniczną – przygotowanie i wykonanie rekwizytów oraz elementów scenografii

więcej zdjęć tutaj

Otwarcie świetlicy w Redzikowie

DSC_005410 czerwca 2016 r. w Redzikowie  miało miejsce  otwarcie upragnionej przez mieszkańców świetlicy wiejskiej.     W otwarciu udział wzięła p. Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk, Starosta słupski  p. Zdzisław Kołodziejski, prezesi spółek, dyrektorzy, inwestorzy oraz radni Gminy Słupsk a przede wszystkimi mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych miejscowości.

            Przedstawiciele władz samorządowych w obecności gości i lokalnej społeczności dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając w ten sposób nową świetlicę wiejską.

            Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz ks. Eugeniusz Łabisz. W następnej kolejności głos zabrała p. sołtys i radna Beata Juryś, p. Wójt, zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia i życząc kolejnych pomyślnych inicjatyw. Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

więcej zdjęć tutaj

Zaprośmy zwierzęta do naszych ogrodów

plakatkrepa

Stowarzyszenie „Nasza Krepa” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie, którego celem jest wzrost wiedzy ekologicznej u 90 osobowej grupy dzieci i młodzieży (10 – 15 lat) z terenu powiatu słupskiego, z zakresu ochrony zwierząt i opieki nad nimi oraz rozwój postaw proekologicznych oraz przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez realizację 36 h cyklu warsztatów edukacyjnych prowadzonych w świetlicach wiejskich na terenie 2 gmin wiejskich, w okresie 1.06 2016 – 30.09.2016.

Warsztaty projektowe prowadzone będą na terenie Gminy Słupsk – świetlice: Kusowo, Jezierzyce SHR, Kukowo oraz na terenie Gminy Kobylnica – świetlice: Łosino, Widzino. Lubuń.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 6 cykli warsztatowych, po jednym dla każdej świetlicy/15 uczestników (dz+ch). Jeden cykl spotkań to 3 spotkania po 2 godz., w ramach których przeprowadzone zostaną warsztaty:

  • „Mali mieszkańcy naszych ogrodów” – zajęcia poświęcone będą biologii i znaczeniu zwierząt mogących zamieszkać w naszych ogrodach,
  • „Przyjaciel czy wróg” – zajęcia podczas, których uczestnicy poznają inwazyjne gatunki roślin, najczęściej spotykane w naszych ogrodach, dowiedzą się o sposobach walki z nimi i zachowaniu środków bezpieczeństwa,
  • „Mały domek – wielka sprawa” – zajęcia praktyczne podczas których uczestnicy/uczestniczki warsztatów z dostępnych materiałów budować będą „hotele” dla owadów zapylających,
  • „Tajemniczy ogród” – wyjazd studyjny/ wycieczka do Ogrodów Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni czyli Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Nasza Krepa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Słupsk i Kobylnica.

logo snklogo starostwo

Sukces Michała Wróbla z Głobina w konkursie ceramicznym

WP_20160427_09_41_55_ProW dniu 08.05.2016 jury w składzie:

Jacek T. Marek – Dyrektor Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Renata Bryjanowska – artysta plastyk

Agnieszka Grzechowiak – artysta  plastyk

Paulina Kużaj Markiewicz – artysta ceramik

po przejrzeniu i wnikliwej ocenie 217 prac ceramicznych nadesłanych na VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „GARNKÓW W GOSPODARSTWIE NIGDY NIE ZA DUŻO”

przyznało w kategorii Szkoły i placówki specjalne  wyróżnienie dla Michała Wróbla. Michał uczęszcza na zajęcia ceramiczne jakie odbywają się CKiBP Gminy Słupsk. Opiekunem artystycznym jest Tomasz Furmanek. Gratulujemy Michałowi kolejnego sukcesu w konkursie ceramicznym

Znamy wyniki konkursu „Razem ku kulturze”

9 czerwca w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Głobinie rozstrzygnięto wyniki konkursu „Razem ku kulturze” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. O dotację do 3500 zł na realizację pomysłów z dziedziny kultury ubiegało się 9 wnioskodawców z terenu naszej Gminy. Komisja konkursowa podjęła decyzję o nagrodzeniu maksymalnej możliwej liczby czyli aż 7 projektów z największą liczbą punktów.

Wyniki konkursu:

Bez tytułu1234