Projekt: Dożynki 2017 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk

Gmina Słupsk przystępuje w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk oraz Muzeum Pomorza Środkowego do realizacji operacji Dożynki 2017 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk w ramach dofinansowania otrzymanego z Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja jest  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem projektu jest aktywizacja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych prezentowanych podczas organizowanych Dożynek Gminnych w Bierkowie – Gmina Słupsk, a także pobudzenie mieszkańców Gminy Słupsk do uczestnictwa w życiu społecznym i motywacja do rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym poprzez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną oraz wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kultury i tradycji ludowej.

Projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Słupsk ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym. Działania, które będą przeprowadzone w ramach projektu zmobilizują całą społeczność lokalną do wspólnej pracy i wszelkich inicjatyw, bo pielęgnacja i hołdowanie dożynkowym tradycjom, z których wypływa wiara i szacunek do pracy i chleba jest nienaruszalnym fundamentem łączącym wszystkich ludzi niezależnie od wieku, sprawności czy też pochodzenia narodowego i statusu społecznego. Planowane w Projekcie  działania(wystawy żywności lokalnej i rękodzieła ludowego) będą pobudzały lokalna społeczność do podejmowania przez działalności pozarolniczej, przyczyniając się tym samym do redukcji ukrytego bezrobocia. Produkty tradycyjne, regionalne, które będą promowane na stoiskach dożynkowych  tworzą wizerunek regionu. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania żywnością produkowaną w sposób tradycyjny o wysokich walorach jakościowych i smakowych oraz rękodzieła ludowe należy rozpowszechniać idee wytwarzania takowych oraz rozpowszechniać wiedzę o możliwościach ich zbytu. Upowszechnianie wśród mieszkańców wsi możliwość  wytwarzania takich produktów będzie przyczyniać się do ich aktywizacji, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów, a także środków unijnych na realizację projektów poprzez informację o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

W ramach projektu zostanie zorganizowana  impreza kulturalno- integrująca –  dożynki gminne aktywizująca lokalną społeczność obszaru  Gminy Słupsk do  podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Weźmie w nich około 1200 osób w tym 700 do 35 roku życia.

Realizacja operacji będzie miała wpływ  na rozwój obszarów wiejskich przede wszystkim  w aspekcie społecznym poprzez:

1.zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów kultury ludowej związanej z obchodami Święta Plonów; zwiększenie integracji społeczności lokalnej – promocja walorów wsi polskiej;

  1. promowanie tradycyjnych lokalnych produktów kulinarnych związanych z dożynkami; zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez rozwijanie i popularyzację tradycji kulinarnej;
  2. popularyzacja obyczajów, tradycji ziemi rodzinnej, wśród lokalnej społeczności, w szczególności symboli Święta dożynkowego jakimi są i chleb i wieniec dożynkowy;
  3. zachowanie i przekazanie młodym pokoleniom tradycji rękodzieła ludowego i zwyczajów ludowych, podtrzymywanie kultury i twórczości ludowej.
  4. promowanie i ocalanie od zapomnienia tradycji związanej z muzyką i śpiewem ludowym; podtrzymywanie pięknych polskich zwyczajów ludowych, które rozweselają i łączą ze sobą ludzi; poprawa wizerunku gminy oraz promocja lokalnych talentów muzyczno-wokalnych
  5. podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego realizacji projektu i udziale UE w jego realizacji; zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w projektach realizowanych z udziałem dofinansowania UE.

Spotkanie w Jezierzycach z Piotrem Kasprzyckim

We wtorek w świetlicy w Jezierzycach Osiedlu odbyło się spotkanie z Piotrem Kasprzyckim – wieloletnim publicystą Telewizji Polskiej, antropologiem kultury. W trakcie spotkania uczestnicy przenieśli się w okres pradawnych wierzeń związanych ze słońcem, gwiazdami, ogniem i księżycem. Nie zabrakło informacji o piramidach, Stonehenge , posągach z Wyspy Wielkanocnej a także malowidłach naskalnych a nawet o ….UFO. Prelekcja przerywana była specjalnie na to spotkanie ułożonymi przez prowadzącego zagadkami związanymi z kosmosem.

Festyn w Redzikowie

Spora frekwencja i zadowolenie uczestników towarzyszyły festynowi, który odbył się na boisku i placu zabaw w Redzikowie. Impreza odbyła się w dniu dawnego peerelowskiego Święta Odrodzenia, co było podkreślone przez charakteryzację organizatorów, staranny dobór przedmiotów oraz wyeksponowane propagandowe hasła, z których ,,Mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Słupsk łączcie się” było najbardziej rzucającym się w oczy i jedynym słusznym tego dnia. Formułę imprezy wymyśliła i skutecznie przy pomocy miejscowego KGW i wolontariuszy zrealizowała sołtys Beata Juryś. Składały się na nią liczne konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wystawy, a szczególnie ta ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych, czyli wystawa ciągników rolniczych oraz dobrze zaopatrzony bufet. Klimat czasów PRL był oczywiście zaserwowany z przymrużeniem oka. O nagłośnienie i  oprawę muzyczną, z dobrym skutkiem do późnych godzin nocnych,  zadbał DJ Andrzej Krzyżanowski z Wieszyna. Królowały rzecz jasna muzyczne hity z lat 60 i 70 – tych. Zanim jednakże zabrzmiały pierwsze takty muzycznych przebojów na boisku w Redzikowie, odbył się turniej piłkarski na ,,Orliku”  będący integralną częścią festynu. Obsługą tego turnieju zajęli się: sołtys Marian Kużel i OSiR Gminy Słupsk. Ostatecznie do turnieju w dwóch kategoriach wiekowych zgłosiło się 6 zespołów. W kategorii juniorów pierwsze miejsce zajęło sołectwo Redzikowo Osiedle,  rywalizację wśród seniorów zwycięsko rozstrzygnęła ekipa Redzikowa. Wsparcia organizacyjnego udzieliło Centrum Kultury w Głobinie.

 

 

 

 

 

 

.

Pracownik świetlicy poszukiwany

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk poszukuje pracowników do świetlic w Bruskowie Wielkim,  Kukowie i Strzelinie. Preferowane wykształcenie wyższe. Wymagana umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą. Kontakt pod numerem telefonu 59-847-10-91

 

więcej informacji tutaj

http://oferty.praca.gov.pl