Zenon Frąckiewicz

Zenon Frąckiewicz mieszka w niewielkiej miejscowoœci Łupiny na obrzeżach Gminy Słupsk. Jest człowiekiem, który pokochał sztukę. Maluje i rzeŸźbi w drewnie, jak sam mówi, od dzieciństwa. Od wielu lat należy do Klubu Plastyka Amatora w Słupsku zorganizowanego przez Stefana Morawskiego. Swoje rzeźŸby i obrazy wystawia od 1972 roku w kraju i za granicą. Prace jego zostały nagrodzone również w Niemczech w 1996 roku. Największa praca związana z rzeŸźbą to figury do Drogi Krzyżowej i na ołtarz do nowego kośœcioła œw. Jana Kantego w Słupsku. W miesiącu lutym 2001 roku prace pana Zenona wystawione były w Ciechocinku podczas nagrywania programu „Biesiada z rolną” przez I program TVP. Wystawiane prace przedstawiały grajków, œwiątków i kobiety przy pracy. Wystawa ta przedstawiała dorobek artystyczny twórców amatorów Gminy Słupsk. Przez kilka lat Pan Zenon był właœścicielem pracowni rzeŸźbiarskiej w Słupsku w której naprawiał meble, zegary ramy, kufry i obrazy.

W czerwcu 2001 roku wyróżniony został przez Starostę Słupskiego, nagrody przyznawane były w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z okazji Dnia Działacza Kultury.

Udział w konkursach

– Toruń 1974 – Muzeum Etnograficzne – konkurs o tematyce Kopernikowskiej.
– Toruń 1975 Muzeum etnograficzne – konkurs „Wielcy Polacy ich życie i dzieła” w rzeŸbie ludowej
– Toruń 1976 – Muzeum Etnograficzne – konkurs o tematyce muzycznej
– Kraków 1978 Muzeum Etnograficzne – konkurs „Rolnik i jego praca w twórczoœci ludowej”
– Słupsk 1978 – Konkurs Wojewódzki w Słupsku „Artystyczne rękodzieło wsi”
-Słupsk 1978 II Konkurs Twórczoœci Ludowej i pamištkarskiej Pomorza Œrodkowego
– Przesucha – Radom 1984 Konkurs pt. „ Dzieło Oskara Kolberga w Sztuce Ludowej”
– Radom 1986 – VI Konkurs Twórczoœci Ludowej i pamištkarskiej Muzeum Pomorza Œrodkowego
– Słupsk 1988 –VII Konkurs Twórczoœci Ludowej i pamištkarskiej- Muzeum Pomorza Œrodkowego
– Toruń 1988 – X Ogólnopolski Konkurs Muzeum Etnograficzne w Toruniu

W Pomorskiej Akademii Pedagogicznej znajdują się portrety wszystkich rektorów, które na zamówienie uczelni wykonywał właœśnie Pan Zenon.

Swój czynny udział zaakcentował twórca również na terenie naszej gminy uczestnicząc w pięciu plenerach malarskich dla artystów amatorów i twórców nieprofesjonalnych organizowanych w Swołowie przez Gminny Oœśrodek Kultury. Każdy z plenerów miał zasięg wojewódzki, natomiast Plener malarski w 2003 roku pod nazwą „Pejzaże Pomorza” zorganizowany wspólnie ze Słupskim Oœśrodkiem Kultury miał zasięg międzynarodowy.

Brał udział w wielu plenerach i wystawach sztuki za co został kilkakrotnie wyróżniany. W paźŸdzierniku 2004 roku w VII Ogólnopolskim Bienale Sztuki Nieprofesjonalnej im. Józefa Chełmońskiego pod nazwą „Pejzaż Ojczysty” artysta otrzymał Wyróżnienie II Stopnia za pracę pt. Opuszczona zagroda – przedstawiającą zagrodę nr 8 w Swołowie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj