Animatorki kultury z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk – Świetlicy działającej we Wrześciu zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego

Animatorki kultury z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk – Świetlicy działającej we Wrześciu zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Tradycja tego rodzaju uroczystości sięga 2002 roku, gdy Samorząd Województwa Pomorskiego  po raz pierwszy wyróżnił najwybitniejszych studentów. Studenci, którzy – będąc mieszkańcami województwa pomorskiego – uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do zdobycia na wybranym kierunku studiów oraz wyróżnili się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, zostali wyróżnieni podczas uroczystej gali w Gdańsku. W gronie tegorocznych stypendystów jest czworo studentów z Akademii Pomorskiej w Słupsku: Anna Kowalczyk, studentka II roku pedagogiki SDS i Hanna Rugała z II roku pedagogiki SDS,na co dzień prowadzące zajęcia w świetlicy, we Wrześciu, Monika Willich z III roku pedagogiki SPS i Paweł Pażontka-Lipiński z II roku biologii SDS. Wyróżnionym studentom serdecznie gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy na Bal Integracyjny dla dzieci

Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. Dla dzieci nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 10 roku życia i dla dzieci legitymujących się orzeczeniem do 16 roku życia organizator przewidział słodkie upominki. Aby otrzymać kupon na paczkę należy zapisać dziecko na listę uczestników w Urzędzie Gminy Słupsk (Do Pani Emilii Adamskiej) lub u pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Grand Prix „Świerszczy” w Jezierzycach

Już po raz XVIII w gościnnym Kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk oraz Gminę Słupsk przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Na początek z wiązanką kolęd zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta z Włynkówka prowadzona przez Mirosława Pawlaka. Następnie w trakcie przesłuchań konkursowych  przeszło 50-ciu wykonawców rywalizowało w 7 kategoriach. Po ponad 5 godzinach przesłuchań  i przerwie na obrady w trakcie której zaprezentował się zespół „Antares” z Siemianic jury w składzie:

Monika Zytke – przewodnicząca jury, Muzyk, dyrygent, profesor w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej

 

Andrzej Machutta – Wieloletni pracownik Instytutu Muzyki, Wykładowca  Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, obecnej akademii Pomorskiej. Działacz społecznego ruchu muzycznego

 

Violetta Wójcik – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 

podjęło decyzje o przyznaniu następujących miejsc:

 

GRAND PRIX

 

Zespół „Świerszcze”

Klasy I-III – soliści

Miejsce I –  Madzia Wójcik – SP w Wytownie,  instr. Zorza Sędzicka

Miejsce II – Anna Kulas – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, instr. Anna Rapa

Miejsce III – Mateusz Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Barbara Krasnoborska

 

Klasy I-III zespoły

Miejsce I –  nie przyznano

Miejsce II – zespół „Mleczaki” – GOK Potęgowo, instr. Barbara Krasnoborska

Miejsce III – zespół „Dzwoneczki” – GOK w Potęgowie, instr. Barbara Krasnoborska

 

Klasy IV-VII – soliści

Miejsce I –  Oliwia Lewińska – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, instr. Anna  Poźlewicz

Miejsce II – Julia Wałcerz – GOK Główczyce, instr. Rafał Przybyło

Miejsce III – nie przyznano

 

 

Klasy IV-VII zespoły

 

Miejsce I –  zespół „Anielskie Nutki” – Parafia Świętej Faustyny w Słupsku, instr. Gabriela Pater

Miejsce II – zespół „Pomorzacy” – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Małgorzata Karamańska

Miejsce III – zespół z SP Bierkowo, instr. Irena Sikorska

 

Soliści – szkoły ponadpodstawowe

Miejsce I –  Roksana Białek – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka

Miejsce II – Ringo Todorovic – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska

Miejsce III –Joanna Płatwa – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka oraz Nikola Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Daniel Spoczyński

 

Zespoły szkoły ponadpodstawowe

 

Jury podjęło decyzję o połączeniu z kategorią dorosłych

 

Soliści – dorośli

Miejsce I –  Agnieszka Perkowska – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, instr Beata Frackowska

Miejsce II – Danuta Pokorna – Uniwersytet III Wieku z Ustki, instr. Adam Wroński

Miejsce III –Justyna Perlańska, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

 

Dorośli – zespoły

Miejsce I –  „Świerszcze” – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska oraz „Żyj Kolorowo” – Uniwersytet III Wieku z Ustki, instr. Adam Wroński

Miejsce II – zespół „Babiniec” Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka

Miejsce III – Chór „Półnuta” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice

 

Wyróżnienia otrzymali:

Dawid Krupiński, Maksymilian Samotyja, Weronika Kujaschewska, Zosia Stola, Klaudia Żorniak, Julia Groblewska, Zuzanna Gadomska, Katarzyna Palka, zespoły ”Klecinianki” , „Świtezianki”, „KGW Stowięcino”, „Damniczanki”.

 

 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc w organizacji imprezy Dyrektorowi Łukaszowi Kossowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Jezierzycach oraz księdzu Proboszczowi Feliksowi Samulakowi.

 

więcej zdjęć tutaj

 

 

 

 

Grand Prix Chóru „Pasjonata” z Siemianic

Sukces chórzystów z Siemianic

Ogromny sukces chóru „Pasjonata” działającego przy Centrum Kultury i  Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk podczas IV Przeglądu Kolęd i  Pastorałek „O niebiańskiego Anioła” , który w minioną niedzielę 21  stycznia odbył się już po raz czwarty w Żydowie.
„Pasjonata” wyśpiewała Grand Prix oraz I miejsce – statuetkę  Niebiańskiego Anioła.

„Pasjonata” istnieje od października 2010 r. Systematycznie rozszerza  swój repertuar. Wykonuje utwory religijne, patriotyczne, kolędy i utwory  rozrywkowe, uczestniczył m.in. w oprawie uroczystej Mszy Świętej z  okazji beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w  Słupsku. Uświetnia uroczystości w regionie, często koncertując na rzecz  środowiska lokalnego. Zespół pracuje pod dyrekcją Lilianny Zdolińskiej.