Wszystkie współrzędne prowadzą do Krępy Słupskie

 

DSC_017422 sierpnia w Krępie Słupskiej odbyły się zawody geocaching „Biegaj i licz”. Geocaching to zabawa w „poszukiwanie skarbów” z wykorzystaniem odbiornika GPS. Centrum Kultury z Głobina w zeszłym roku pozyskało fundusze na popularyzację tej formy aktywności na terenie gminy Słupsk. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty, zakupionych zostało 15 urządzeń GPS i zostało założonych 20 oficjalnych skrzynek (tzw. Keszy) w różnych miejscach gminy. Od tego czasu popularność zabawy nie spada. Dzięki temu na zawodach, których organizatorami byli Stowarzyszenie „Nasza Krępa” , Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Kultury w Głobinie, pojawiło się blisko stu uczestników, w większości z terenu gminy Słupsk. Impreza stanowiła element projektu „Żyj Aktywnie” dofinansowanego przez starostwo w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Zainteresowanie było na tyle duże, że ostatecznie organizatorzy znieśli ograniczenia terytorialne, bo swój udział zadeklarowali uczestnicy ze Słupska, Bytowa czy Bydgoszczy.

W zmaganiach można było wziąć udział w kategorii indywidualnej oraz grupowej. Wszyscy startujący mieli za zadanie w ciągu godziny odnaleźć jak najwięcej ukrytych „keszy”, rozmieszczonych w różnych miejscach w Krępie Słupskiej. Ich lokalizacja była możliwa dzięki otrzymanej liście zawierającej współrzędne ukrytych skrzynek. Im dalej trzeba było się na poszukiwania wybrać, tym więcej punktów zdobywało się za znalezisko.

– Sam w wolnym czasie bawię się w geocaching. To ciekawa forma aktywnego wypoczynku, dzięki której można spędzić czas na świeżym powietrzu i dobrze się bawić, również ze znajomymi. – mówi Maciej Flisak z Centrum Kultury Głobino. – Cieszę się, że zainteresowanie zabawą nie spada. W przyszłym roku na pewno zorganizujemy kolejne zawody, na które zaprosimy uczestników z całej Polski.

W minioną sobotę w kategorii indywidualnej miejsca kolejno zajęli:

Piotr Grabaszewski, Artur Galant, Joanna Galant. Drużynowo na pierwszych trzech miejscach uplasowały się: Świetlica z Grąsina, Tuptupki ( drużyna z Lubuczewa, Wieszyna i Słupska), Świetlica z Bukówki. Zwycięzcy otrzymali sprzęt turystyczny i wejściówki do Mission: Escape w Redzikowie. Zabawę zakończyło wspólne ognisko.

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Województwo Pomorskie zaprasza na 

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy 

który odbędzie się 13 września 2015 r. w Swołowie (powiat Słupski)

podczas Dożynek Województwa Pomorskiego

Cel konkursu

Propagowanie tradycji związanych z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory. Ponadto promocja wizerunku Województwa, jak również rozwój pomorskiej wsi i rolnictwa, poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz walorów turystycznych regionu.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce wykonane przez mieszkańców województwa pomorskiego.
 2. Zgłoszenia wieńców do Konkursu mogą być dokonane za pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw, gmin, powiatów i kościelnych osób prawnych z terenu województwa pomorskiego.

Wymagania dla zgłaszanych wieńców

 1. Wieniec w formie korony, którego podstawę stanowi koło, a wysokość wieńca nie przekracza 1,8 m.
 2. Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim.

Kryteria oceny

Ocenie będzie podlegać w szczególności:

 1. zgodność wieńca z wymogami regulaminu Konkursu;
 2. zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia;
 3. forma plastyczna i prezentacja wieńca;
 4. pomysłowość wykonania wieńca.

 regulamin na stronie http://podr.pl/wojewodzki-konkurs-na-wieniec-dozynkowy/

Spotkanie dla mieszkańców gminy w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Spotkanie dla mieszkańców gminy w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

 plakat

W związku z pracami Słowińskiej Grupy Rybackiej nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców działających na obszarze objętym LSR, podczas których przedyskutujemy główne problemy i wyzwania dla obszaru, a także propozycje celów  nowej Strategii.

 

Spotkania odbędzie się 18 sierpnia 2015r. w godz. 10:00-13:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, Głobino 47, 76-200 Słupsk,

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Słowińskiej Grupy Rybackiej pod nr tel.:
516 559 181 lub na adresy e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl, m.maczynski@sgr.org.pl.

 

 

 

Geocaching w Krępie Słupskiej

 

Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin:

 1. Turniej odbywa się w dwóch kategoriach : indywidualnej i zespołowej
 2. W kategorii zespołowej grupy mogą liczyć 2- 5 osób
 3. Start z własnym urządzeniem GPS
 4. Na starcie każda drużyna otrzyma listę z podanymi współrzędnymi oraz wskazówkami do odnalezienia skrzynek
 5. Współrzędne należy wprowadzać ręcznie
 6. Czas na przebycie trasy 30-45 minut ( w zależności od liczby uczestników)
 7. Zgłoszenia należy wysyłać na adres maciejf@gok.slupsk.pl  do dnia 19 sierpnia 2015.
 8. W dniu turnieju uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się na miejscu startu do godziny 10.30
 9. Więcej informacji: Maciej Flisak 59-847-10-91 lub 665-320-440

 

Kesze będą założone wyłącznie na potrzeby gry – skrzyneczki nie będą rejestrowane ani na OC ani GC. W okolicach Krępy założymy na potrzeby zabawy 30 prostych skrzyneczek punktowanych za 1, 3 lub 5 punktów. Zadaniem uczestników będzie zebranie jak największej liczby punktów w ciągu 45 minut. „Turniej” stanowi kontynuację projektu realizowanego w zeszłym roku wspólnie  na terenie Gminy Słupsk. W jego trakcie 15 świetlic wiejskich otrzymało urządzenia GPS. Jednocześnie przeszło 150 mieszkańców Gminy zostało zapoznanych z geocachingiem. Dodatkowo na OC na koncie Gmina Słupsk zastało założonych 20 skrzynek. Finałem projektu była gra „Biegaj i Licz” w Krępie Słupskiej.w której wzięło udział 15 drużyn pięcioosobowych – uczestnicy projektu. Tegoroczna edycja skierowana jest do wszystkich chętnych. Na chwilę obecną wiadomo już że udział weźmie co najmniej 10 zespołów ( głównie młodzież), które startowały w poprzednim roku. Skrzynki umieszczone będą w trzech okręgach – do 300 m od miejsca startu,do 600 m, oraz do około 1,5 km. Dla wszystkich uczestników zaplanowany poczęstunek oraz dyplomy. Dla 3 pierwszych miejsc w obu kategoriach dyplomy i puchary. Z uwagi na „masowość” imprezy oraz zagęszczenie skrzynek nie zdecydowaliśmy się na umieszczenie ich na stałe.