W dniach 16 – 18 stycznia br. w Lęborku odbywał się IX Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego. Gminę Słupsk reprezentowała grupa Flame z Bierkowa, która szkoli się pod okiem Magdaleny Jednachowskiej. Z dumą informujemy, że zespół Flame zdobył 2 tytuły:

I miejsce w kategorii Inne Formy Tańca pow. 15 lat

III miejsce w kategorii Taniec Współczesny pow. 15 lat.

Swój debiut na tak poważnej imprezie miał także zespół Mini Flame, czyli najmłodsze reprezentantki bierkowskiej świetlicy.

Zespół Flame powstał pod koniec 2013 roku. Swój debiut miał w marcu zeszłego roku podczas Zimowego Turnieju Sołectw w jezierzyckiej hali. Niedługo potem powstała sekcja dla dzieci. Od początku, trenerką obu grup jest Magdalena Jednachowska, która również opiekuje się świetlicą wiejską w Bierkowie i właśnie tam trenują młode mistrzynie.

Gratulujemy

Jubileuszowy przegląd

  Ponad 100 uczestników wzięło udział w minioną sobotę w XV, jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się po raz kolejny w kościele parafialnym w Jezierzycach wypełnionym po brzegi publicznością. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk (dawny GOK w Głobinie), zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach: Szkoły Podstawowe klasy I-III oraz IV-VI – soliści, gimnazja i szkoły średnie – soliści, dorośli – soliści, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie – zespoły, dorośli – zespoły. W jury zasiedli: Andrzej Machutta – wieloletni wykładowca Akademii Pomorskiej, Piotr Mach – koncertmistrz Filharmonii Sinfonia Baltica oraz Violetta Wójcik – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku. Zmaganiom konkursowym z uwagą przysłuchiwała się skarbnik gminy Słupsk Ewa Jasiewicz oraz licznie przybyli radni i sołtysi, oraz dyrektorzy ośrodków kultury i szkół. Ogłoszenie wyników poprzedził występ zespołu w składzie Tadeusz Picz, Adriana Kuczun, Aleksandra Baranowska, Maciej Banachowski.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przewodniczący jury Andrzej Machutta stwierdził, że poziom tego konkursu nadal rośnie, a wielu wykonań nie powstydziliby się nawet profesjonalni artyści.

Tegorocznym odkryciem Przeglądu okazał się absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lęborku Piotr Fitowski z Potęgowa, zdobywca Grand Prix konkursu za wykonanie „Witaj Gwiazdo Złota”. Instruktorem Piotra jest Daniel Spoczyński.

Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jezierzycach Tadeuszowi Frąckowskiemu za udostępnienie na potrzeby wykonawców pomieszczeń szkolnych. Szczególne podziękowania kierujemy do księdza Feliksa Samulaka. Dzięki jego życzliwości przegląd ponownie mógł odbyć się ponownie w przepięknym wnętrzu jezierzyckiego kościoła.

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek ma charakter cykliczny. Już teraz serdecznie zapraszamy na XVI jego edycję, licząc na jeszcze większe zainteresowanie zarówno ze strony wykonawców, jak i publiczności.

Wyniki XV Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Grand Prix – Piotr Fitowski

Soliści

Klasy I-III

Miejsce 1 – Igor Żółciński

Miejsce 2 – Elżbieta Boroszko

Miejsce 3 – Krzysztof Mastalerz

Klasy IV – VI

Miejsce 1 – Julia Kuśmierek

Miejsce 2 – Julia Wałcerz

Miejsce 3 – Oliwia Lewińska i Roksana Kulpa (ex aequo)

Wyróżnienie – Julia Groblewska

Gimnazja i szkoły średnie

Miejsce 1 – nie przyznano

Miejsce 2 – Nikola Kędra

Miejsce 3 – Zuzanna Gadomska

Wyróżnienie – Ringo Todorović

Dorośli

Miejsce 1 – Justyna Perlańska

Miejsce 2 – Agnieszka Perkowska

Miejsce 3 – Aleksandra Kuczun

Zespoły

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie (kategorie połączono ze względu na małą ilość zgłoszeń)

Miejsce 1 – Zespół z Potęgowa i „Mleczaki” (ex aequo)

Miejsce 2 – „Świerszcze”

Miejsce 3 – „Pomorzacy”

Dorośli

Miejsce 1 – „Świtezianki”

Miejsce 2 – „Babiniec”

Miejsce 3 – „Potęgowianki”

     

Zmiana nazwy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk

Z dniem 1 stycznia 2015 roku uległa zmianie nazwa Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Globinie. Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XLI/462/2014 z dnia 28 października 2014 roku w wyniku połączenia GOK-u z Biblioteką Publiczną w Jezierzycach powstała nowa Instytucja Kultury o nazwie:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

Głobino 47, 76-200 Słupsk

NIP 839-31-77-589, REGON 360279173