Ewa Frąckiewicz

Ewa Frąckiewicz mieszka w małej miejscowośœci Łupiny na pograniczu gminy Słupsk. Jest autorką wydanego w 2005 roku tomiku wierszy pod tytułem „„MOJE WIERSZE””. Autorka mówi o sobie, że pisanie stało się jej pasją i celem życia. Wiersze, zebrane w tomiku podzielone są tematycznie na cztery rozdziały;

I. O miłoœci i jej odcieniach

II. Uroda œwiata i poszukiwanie swojego miejsca w życiu

III. Utwory religijne

IV. Dzień i noc

Tomik poezji autorstwa Pani Ewy Frąckiewicz przekazany został na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej, bibliotekach szkolnych Gminy Słupsk, Bibliotece Miejskiej w Słupsku i bibliotekach gminnych na terenie Powiatu Słupskiego. W jednym ze swoich wierszy autorka mówi jak staje się poetką:

„Jak można zostać poetkĄ”

W śœwiecie tak pustym od słów,
Nieczułym na dotyk papieru.
Rozrzucę swe wiersze po śœwiecie,
może ktośœ zdolny do wzruszeń
zbierze i z odważnym zamiarem
wiersze moje oprawi
w szarą codziennoœć.
A może ułoży w swoim pokoju
i będzie przed nimi klęczał
pokłon składając w zachwycie”.

Pani Ewa jest osobą bardzo skromną , a jednocześœnie życzliwą, chętnie bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Gminny Ośœrodek Kultury i szkoły. Za swoje wiesze była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Obok pisania wierszy Pani Ewa haftuje specjalizując się w hafcie kaszubskim. Widząc potrzebę tworzenia wspiera twórczośœć artystyczną swojego męża Zenona.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj