ZESPOŁY AMATORSKIE

ŚWITEZIANKI

Zespół wokalny „Świtezianki” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Słupsk w Głobinie od 22 lat. Śpiewa w nim regularnie 7 pań mieszkanek Kusowa, Głobina i Słupska. W swoim repertuarze zespół posiada utwory o charakterze ludowym i biesiadnym. Od blisko roku prowadzony jest przez p. Jolantę Otwinowską. Od tego momentu rozpoczyna się zasadnicza zmiana jakościowa dotycząca prezentowanych utworów. Nowy instruktor postawił duży nacisk na śpiew na głosy, oraz interpretację utworu. W 2012 roku zespół otrzymał Stypendium Starosty Powiatu Słupskiego na wydanie pierwszej płyty w karierze zespołu.

Ostatnie Sukcesy:

styczeń 2012 – XII Powiatowy Przeglad Koled i Pastorałek w Jezierzycach – III miejsce

grudzień 2012 – wydanie pierwszej płyty zespołu

* styczeń 2013 – XIII Powiatowy Przeglad Koled i Pastorałek w Jezierzycach – II miejsce

——————————————————————————————————————–

„BIERKOWIANKI”

Zespół wokalny z Bierkowa, jest to zespół rodzinny, od wielu lat w tym zespole tym pracują te same osoby. Zespół „Bierkowianki” oprócz występów na rozmaitych imprezach, brały udział w nagraniach telewizyjnych i podczas wyjazdów do Raby Wyżnej. Prowadzony jest przez Krzysztofa Plebanka.

Ostatnie Sukcesy:

* styczeń 2013 – XIII Powiatowy Przeglad Koled i Pastorałek w Jezierzycach – I miejsce

——————————————————————————————————————–

CHÓR PASJONATA

INFORMACJE O CHÓRZE

Chór PASJONATA powstał w październiku 2010r. Systematycznie rozszerza swój repertuar. Wykonuje utwory religijne, patriotyczne, kolędy i utwory rozrywkowe. Uczestniczył w oprawie muzycznej mszy św. Z okazji beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Słupsku. W maju b.r. brał udział w warsztatach i koncercie muzyki Gospel. Chór uczestniczy również w oprawach muzycznych uroczystości religijnych w Kościele w Siemianicach. Zespół daje koncerty na rzecz środowiska lokalnego. Dyrygentem chóru jest Lilianna Zdolińska.

INFORMACJA O DYRYGENCIE

Pani Lilianna Zdolińska jest założycielem i dyrygentem chóru Pasjonata. Poza tym jest założycielem i dyrektorem artystycznym dziecięco-młodzieżowgo chóru Fantazja. Prowadzi również chóry Państwowej Szkoly Muzycznej I i II stopnia w Słupsku. Z prowadzonymi chórami zdobywa najwyższe nagrody w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych.

Od wielu lat systematycznie współpracuje z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w słupsku, przygotowując chóry do wykonania wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych. Jest współorganizatorem koncertów charytatywnych na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Jest dyrektorem artystycznym Oddziału Słupskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest jurorem w wielu konkursach wokalnych.Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną została wielokrotnie nagrodzona i odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

————————————————————————————————————-

GRUPA HARIBO CREW 

Grupa tancerzy breakdance . W jej skład wchodzą obecnie   tancerze z Siemianic , Głobina, Jezierzyc. Prowadzona jest przez wicemistrza Europy w tym stylu Pawła Kamińskiego czyli b-boya „Pawlotti”. Pomimo krótkiego okresu istnienia członkowie grupy maja na swoim koncie wiele sukcesów zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych

————————————————————————————————————-

Gminny Zespół Instrumentalny  we Włynkówku

Rozpoczął działalność we wrześniu 2017 roku. Jego próby odbywają się w szkole we Włynkówku. W zamyśle efektem finalnym ma być utworzenie z niego Gminnej Orkiestry Dętej. Obecnie liczy 16 osób.

————————————————————————————————————-

Dziecięcy zespół wokalny „Świerszcze” z Jezierzyc

Zespół działa od wielu lat w Jezierzycach Osiedlu. Bazuje na uczniach tamtejszego Zespołu Szkół. Reprezentuje z sukcesami Gminę Słupsk na wielu konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Prowadzony jest przez p. Beatę Frąckowską

————————————————————————————————————-

Zespół „Zeppelinki” z Jezierzyc

 

Grupa działa przy świetlicy w Jezierzycach Osiedlu. Powstała w 2012 roku w ramach projektu „Aktywni Mogą Więcej”. Prowadzona jest przez p. Beatę Frąckowską. Pomimo krótkiego okresu działalności wielokrotnie umilała swoim repertuarem czas mieszkańcom Jezierzyc podczas imprez okolicznościowych i festynów

————————————————————————————————————-

Grupy taneczne „Flame” i „Mini Flame” z Bierkowa

Zespół Mini Flame został założony w grudniu 2013 roku przez Magdalenę Jednachowska, grupę tworzy 11 dziewczynek w wieku od 4 do 8 lat. Małe tancerki ćwicza przy Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie dwa razy w tygodniu. Ich instruktorka mówi, że są wyjątkowe zdolne, ambitne, chętne do pracy i… głośne:)

Zespoł Flame istnieje przy Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie od listopada 2013 roku, tworzy go 12 dziewcząt z Bierkowa i okolic. Dziewczyny wraz z choreografem Magdaleną Jednachowską spędzają na sali długie godziny ćwicząc nowe układy i doskonaląc swój warsztat.

———————————————————————————————————–

Bębniarze z Redęcina

Grupa powstała w ramach projektu „Razem Ku Kulturze” . W jej skład wchodzi kilkanaście osób – dzieci z Redęcina. Prowadzona jest przez Małgorzatę Burjan

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Drukuj