Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk

W m123inioną sobotę 21 maja w Redzikowie odbył się Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk. Zarówno pogoda jak i uczestnicy dopisali. Licznie przybyli zarówno mieszkańcy Gminy Słupsk, miasta Słupska jak i ościennych gmin mieli okazję obejrzeć występy przygotowane przez szkoły z terenu Gminy Słupsk. .Można było obejrzeć zarówno występy wokalne, taneczne, instrumentalne, prezentacje teatralne, jak i  scenki kabaretowe.  Po prezentacji szkół  i oficjalnym przywitaniu wszystkich przybyłych przez p. Wójt Barbarę Dykier rozpoczęła się część artystyczna – prezentacja grup działających na terenie gminy. W ramach części wokalnej zaprezentowała się grupa „Świerszcze” z Jezierzyc oraz zespół działający przy świetlicy w Jezierzycach, w części instrumentalnej wystąpili grający na keyboardzie uczniowie multi-instrumentalistki Anny Rapa, w części zaś tanecznej grupa juniorek Maxi Energa z Redzikowa, grupa reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz tancerze break- dance z grupy Haribo Crew prowadzonej przez Pawła Kamińskiego. Dzień Mieszkańca uświetnił występ Marcina Wyrostka wraz z zespołem – laureata drugiej edycji Mam Talent. Wieczorem wszystkich przybyłych do zabawy tanecznej zaprosił zespół Pulsar.

Nie zabrakło także innych atrakcji. Dzieci przez cały czas trwania imprezy mogły skorzystać z bezpłatnych trampolin i zamków dmuchanych, animacji w kąciku dziecięcym, pomalowania twarzy, możliwości stworzenia własnych wyrobów ceramicznych, a także atrakcji przygotowanych przez OSP. O coś dla ciała zadbały Koła Gospodyń Wiejskich – asortyment potraw i ciast mógł zadowolić każdego łasucha. Można było nabyć także wyroby rękodzielnicze. Swój punkt ze sprzętem wojskowym przygotował Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie. Z kolei policja zapewniła możliwość znakowania rowerów a dla najmłodszych uczestników posiedzenia w radiowozie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował rodzinny „Bieg z Misiem”. Tuż przed zabawą taneczną z zespołem Pulsar odbyło się losowanie nagród w konkursie „Broszura budżetowa” zorganizowany przez Gminę Słupsk.

Organizatorzy Gmina Słupsk wraz z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk pragną serdecznie podziękować: dyrekcji i pracownikom  Zespołu  Szkół w Redzikowie, szkołom z Bierkowa, Głobina, Jezierzyc, Siemianic, Włynkówka i Wrześcia, prezesowi oraz pracownikom  Parku  Wodnego w Redzikowie , jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, Batalionowi Ochrony Bazy w Redzikowie, Policji, Straży Gminnej, Młodzieżowej Radzie Gminy a także sponsorom, wystawcom  i tym wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprezy

więcej zdjęć tutaj

Literacka przystań z baśniami pomorskimi

DSCF0006Dnia 18 maja br. w ramach XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej, w świetlicy wiejskiej w Bruskowie Wielkim odbyło się spotkanie autorskie z wybitną dziennikarką, pisarką, pasjonatką tajemnic nadmorskiego regionu – P. Jolantą Nitkowską- Węglarz. Pani Jolanta jest autorką wielu bajek, baśni i legend pomorskich. Z niezwykłą pasją odkrywa nieznane dotąd tajemnice i fakty związane z Pomorzem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze świetlic wiejskich z Redęcina, Bruskowa Małego, Gałęzinowa i Bruskowa Wielkiego. Pisarka ciekawie opowiadała o swoim życiu i twórczości. Przedstawiła historię pomorskiego niedźwiadka szczęścia, który niegdyś przynosił powodzenie i służył interesom miasta Słupsk. W trakcie spotkania Pani Jolanta ogłosiła także konkurs plastyczny zatytułowany „Mój talizman szczęścia” w nawiązaniu do baśni o magicznym niedźwiadku szczęścia. Pani Nitkowska opowiedziała również dzieciom historię o dzwonach bruskowskich, które dawniej skradziono i wywieziono do Niemiec. Pisarka zaprosiła dzieci do wspólnego tworzenia baśni, pobudzając przy tym kreatywność i wyobraźnię najmłodszych. Dzieci zadawały autorce wiele zaskakujących pytań, na które pisarka odpowiadała z dowcipem i humorem.Na zakończenie spotkania, dzieci w ramach podziękowania za ciekawe warsztaty literackie, wręczyły pisarce kwiaty. Podopieczni świetlic otrzymali również autograf od pisarki. Spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz było niezapomnianym przeżyciem, które uświadomiło jak ważną rolę odgrywają baśnie i bajki regionalne w procesie kształtowania osobowości dziecka. Regionalistka podczas spotkania wielokrotnie podkreślała jak istotne jest przekazywanie wiedzy na temat kultury regionalnej, która kształtuje poczucie zakorzenienia w środowisku lokalnym.

Zapraszamy na spotkanie i do udziału w konkursie

plakatbibliot

 

                    Regulamin konkursu plastycznego

                          „Mój talizman szczęścia”

( w odniesieniu do baśni Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt „Niedźwiadek  szczęścia”)

  1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
  1. Konkurs skierowany jest do uczestników spotkania autorskiego z P. Jolantą Nitkowską-Węglarz
  1. Spotkanie autorskie odbędzie się 18.05. 2016 r. w bibliotece w Bruskowie Wielkim
  1. Cele:

Konkurs organizowany jest w celu popularyzowania wśród dzieci i młodzieży legend i podań związanych z regionem słupskim oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci

  1. Czas i miejsce trwania:

Prace należy składać u opiekunów świetlic lub w filii biblioteki w Bruskowie Wielkim w terminie do 15.06. 2016 r.

Informacje o wynikach konkursu będą dostępne u opiekunów świetlic.

  1. Przebieg:

– Każdy uczestnik może  przekazać tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką

– Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, nazwa świetlicy

– Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

– Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

  1. Nagrody:

– Dla laureatów ufundowane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.

  1. Informacje dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do:

– zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

– nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac

– rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Kontakt:

Małgorzata Sędrowicz, email: biblioteka.jezierzyce@onet.pl, tel. 59 8472370

Katarzyna Michalik, email: biblioteka.bruskowow@onet.pl

 

 

Zapraszamy na Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk – Redzikowo 21 maja 2016


dzoenmieszkGmina Słupsk jak co roku zaprasza wszystkich na Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk, który odbędzie się 21 maja (sobota) w Redzikowie – plac przed Parkiem Wodnym. W programie: występy artystyczne, bezpłatna Strefa Malucha, pokazy sprzętu wojskowego i pokazy strażackie. Gwiazdą wieczoru będzie Marcin Wyrostek z zespołem. Start godzina 14.00.

 

Ogłoszono Konkurs „Razem ku Kulturze”

01_NCK_DK_2016_klr

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza do składania wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne realizowanye w ramach projektu „Razem ku kulturze” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.

termin składania wniosków: od 6 maja 2016 do 3 czerwca 2016

maksymalna kwota dotacji: 3 500 zł

 

Regulamin-konkursu_Głobino (1)

zał 1. razem ku kulturze wniosek

razem ku kulturze-wniosek z komentarzem