Darmowe warsztaty dla mieszkańców!

W ramach projektu Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja pn. „Warsztaty rękodzielnicze i zielarskie formą aktywizacji środowiska wiejskiego Gmin Słupsk i Damnica poprzez aktywne kultywowanie tradycji”. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. 

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica
  2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie)
  3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
  4. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Sukces Gminy Słupsk na Dożynkach Powiatowych w Główczycach!!


Sukces Gminy Słupsk na Dożynkach Powiatowych w Główczycach 

Jak co roku wszystkie gminy z powiatu słupskiego stanęły do rywalizacji w konkursach dożynkowych. W konkursie na chleb wyróżnienie otrzymał ten wypieczony w Redzikowie, natomiast III miejsce zajęło KGW Bydlino. W konkurencji wieńca niekonwencjonalnego III miejsce zajął „Młyn Wodny” wykonany przez dzieci ze świetlicy wiejskiej z Bukówki. Ostatnia konkurencja została zdominowana przez naszych mieszkańców. W tym roku najładniejszy tradycyjny wieniec powstał w sołectwie Włynkówko, drugie miejsce przypadło mieszkańcom Redzikowa. Wyróżnione zostały także wieńce z Siemianic i Wieszyna.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu
.W konkursie na Gospodarza i Gospodynię Roku naszą gminę reprezentowali Witold Walo i Justyna Seweryn – strażacy z Bukówki. W trakcie zmagań musieli przygotować autoprezentacje, wykazać się wiedzą związaną z rolnictwem, a także zręcznością podczas konkurencji obieraniem jabłek i zwijania 150 m kłębka wełny. W tej ostatniej dyscyplinie nasz reprezentant okazał się bezkonkurencyjny, o kilkadziesiąt metrów wyprzedzając kolejnego konkurenta. Ostatecznie Justyna i Witold zajęli III miejsce. Wręczono również nagrody dla wyróżniających się rolników. Od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” – otrzymał Dariusz Gabriel z Głobina, natomiast ,,Bursztynowym Kłosem” uhonorowany został Witold Kosior. 
W części artystycznej wystąpiły dwa zespoły działające przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk: „Świerszcze” i „Bierkowianki”.
Dziękujemy delegacji dożynkowej oraz wszystkim uczestnikom wyjazdu na Dożynki Powiatowe do Główczyc 

Centrum Kultury Gminy Słupsk z dofinansowaniem

Warsztaty dla mieszkańców Gmin Słupsk i Damnica.

W obu gminach rozpoczął się cykl warsztatów rękodzielniczych. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk we współpracy z Gminą Słupsk, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 17 200 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 19 200 zł.

Pierwsze spotkanie odbyło się 8 września w świetlicach wiejskich w Bierkowie i Lubuczewie oraz w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja pn. „Warsztaty rękodzielnicze i zielarskie formą aktywizacji środowiska wiejskiego Gmin Słupsk i Damnica poprzez aktywne  kultywowanie tradycji”. Głównym celem prowadzonych działań jest aktywizacja oraz budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych, wiedzy przekazywanej z  pokolenia na pokolenie (warsztaty zielarskie), a zwłaszcza działań rękodzielniczych obecnie zanikających na wsi (garncarstwo, wikliniarstwo itp.). Warsztaty zielarskie odbywają się w  cyklu czterech spotkań, pierwsze spotkanie w Bierkowie poprowadził Mikołaj Radomski – etnograf, pasjonat historii ziołolecznictwa na Pomorzu. Nie zabrakło części teoretycznej, jak i zajęć praktycznych w terenie. W zajęciach bierze udział stała grupa piętnastu osób. W Lubuczewie i Redzikowie uczestnicy projektu zmagali się wyplataniem wiklinowych koszy. Warsztaty poprowadziła Danuta Graczyk – doświadczony koszykarz-plecionkarz, znawczyni dawnych splotów plecionkarskich oraz odtwórczyni dawnych koszy wiklinowych. Wzięły w nich udział dwie piętnastoosobowe grupy złożone z dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Efektem prac było kilkadziesiąt koszyków wykonanych w trakcie czterogodzinnych warsztatów. W ramach operacji zrealizowane zostaną jeszcze 3 spotkania zielarskie oraz dwa warsztaty wikliniarskie i 4 warsztaty garncarskie, na które niebawem zostanie ogłoszony nabór.

Warunki uczestnictwa:

  1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica.
  2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie).
  3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
  4. W przypadku warsztatów zielarskich uczestnik deklaruje udział we wszystkich 4 spotkaniach.
  5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Plener Fotograficzny Inwentaryzacja Siemianice

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza miłośników fotografowania na kolejny plener fotograficzny „Inwentaryzacja Siemianice”. W dniu 22 września (sobota) o godz. 09:00 spotykamy się pod szkołą w Siemianicach. 


Ogólne zasady pleneru „Inwentaryzacja Siemianice”

1. „Inwentaryzacja Siemianice” to plener fotograficzny dla wszystkich osób, które kochają fotografię (wiek uczestników i posiadany sprzęt jest nieistotny). 
Zachęcamy wszystkich entuzjastów spacerów i fotografii do aktywnego spędzania czasu w każdej grupie wiekowej. 
W czasie jednego dnia, w grupie, uzbrojeni w aparaty fotograficzne, razem starajmy się zachować w kadrze ciekawe miejsca w Siemianicach.

2. Efekt wspólnej pracy opublikowany zostanie na stronach i mediach społecznościowych CKiBP. 

3. Ogłaszamy konkurs na najciekawsze fotografie poplenerowe. Pięć najlepszych zdjęć o wymiarach nie większych niż 828 piksele (dłuższy bok) jpg należy przesyłać na adres mailowy: promocja@gok.slupsk.pl do dnia 30 września .
Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, tytuł lub nr pracy wg wzoru:
jan_kowalski_mlyn.jpg lub jan_kowalski_1.jpg
W wysłanym mailu należy podać imię, nazwisko i nr telefonu kontaktowego.
Dla autorów najlepszych fotografii czekają cenne nagrody!! 


Każdy może indywidualnie wyznaczyć sobie trasę i czas wykonania zdjęć.

Po plenerze zapraszamy na darmowego grilla do Świetlicy Wiejskiej w Siemianicach. 
— 
Organizator Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk 
tel. 59 847 10 91

Namiot w Swołowie

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zakupiły halę namiotową, która została zamontowana na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Tinstalacja trwała, któreposzycie dachowe tworzą najwyższej jakości materiały PCV. Namiot będzie używany do organizacji różnego rodzaju imprez – gminnych dożynek, święta pomorskiej gęsiny, eventów plenerowych, festynów, pikników, koncertów, biesiad i imprez sportowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 292.740 złotych. Pieniądze pozyskano z programu  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu  „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, dofinansowania w ramach  VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Słupsk wraz z kilkoma partnerami: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Kościół w Swołowie pw. Wniebowzięcia NMP – Parafią Bruskowo Wielkie, Starostwem Powiatowy w Słupsku oraz  Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk.